Likwidacja spółki

Likwidacja spółki

Niekiedy przedsiębiorcy decydują się na zakończenie działalności gospodarczej. Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki cywilnej nie jest na tyle prosta aby ukończyć ją na przestrzeni kilku dni. Ważnym aspektem jest fakt, iż pod uwagę należy brać różną podstawę prawną. Podejmując się działań kończących działalność sp. z.o.o. należy stosować się do Kodeksu spółek handlowych, ale w równej mierze także do Krajowego Rejestru Sądowego czy regulacji zawartych w ustawie podatkowej czy przepisów rachunkowych. Natomiast przy likwidacji spółki cywilnej należy kierować się treścią Kodeksu Cywilnego.

Specyfiką spółki cywilnej jest umowa pomiędzy wspólnikami, którzy zobowiązani są jednoznacznie prowadzić działalność w skutek czego osiągną cel gospodarczy. Jest to jedynie umowa o charakterze konsensualnym więc tego rodzaju spółka nie jest osobą prawną jak również przepisy nie przyznają jej zdolności do czynności prawnych. Ponadto każdy z nich jest indywidualnie odpowiedzialny za majątek należący do wspólników. Tak zwana współwłasność łączna stanowi podstawę działania spółki i służy realizacji jej celów gospodarczych. Zawarta umowa podlega rozwiązaniu w sytuacjach w niej wymienionych, jak również na mocy postanowienia sądu, z dniem ogłoszenia upadłości przez jednego ze wspólników jak również w chwili wystąpienia jednego ze wspólników ze spółki. Po likwidacji spółki, w zakresie podziału majątku, należy odwołać się do przepisów normujących współwłasność w częściach ułamkowych. Kolejnym krokiem jest uregulowanie wszelkich należności a następnie podział pozostałego majątku w stosunku do udziału w zyskach. Majątek ulega podziałowi w drodze umowy lub orzeczenia sądowego. Obligatoryjnym dokumentem jest umowa spółki oraz przy podziale nieruchomości akt notarialny, do sporządzenia którego potrzebne są: akt własności, odpis z księgi wieczystej oraz danych zawartych w rejestrze gruntów. Jeżeli likwidacja spółki odbywa się na drodze sądowej konieczne jest złożenie wniosku, w skutek którego wszczyna się postępowanie nieprocesowe. Ponadto wspólnicy są zobowiązani sporządzić wykaz towarów, które nie uległy sprzedaży i zapłacić należny od nich podatek. Według strony http://jacekkosinski.pl/likwidacja-spolki-cywilnej-krok-po-kroku/ należy również uregulować zaległości podatkowe z tytułu podatku od osób fizycznych. Osiągnięte przychody zostają zaliczone na poczet pozostałych źródeł przychodu. W przypadku pracowników spółka cywilna podlega Kodeksowi pracy, ze względu na fakt zatrudniania pracowników. W wyniku tych uregulowań istnieje możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia do jednego miesiąca. 

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jej likwidacja składa się z kilku etapów. Przyczyny zakończenia działalności spółki przewiduje Kodeks spółek handlowych i wymienia wśród nich te, które zostały zawarte w umowie, ogłoszenie upadłości, rozwiązanie spółki. Ponadto istnieje możliwość jej rozwiązania, jeśli jej działanie narusza przepisy prawa lub zasady wspołżycia oraz zagraża interesowi społecznemu. Uchwała o likwidacji musi być obligatoryjnie potwierdzona aktem notarialnym. 

Likwidacja spółki rozpoczyna się od powołania likwidatorów, których funkcję może pełnić ktokolwiek, od członków zarządu po osoby trzecie. Przy czym nie jest wymagana szczególna forma ustanowienia likwidatora. Do ich kompetencji należy zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego wraz z danymi likwidatorów, sposobem reprezentowania spółki, uwzględniając wszelkie zmiany w tym zakresie. w celu zgłoszenia należy wypełnić wniosek KRS Z61 zgodnie ze wszystkimi wymaganymi danymi oraz załącznikami. Dalej likwidator spółki przeprowadza czynności likwidacyjne wymienione w Kodeksie spółek handlowych a mianowicie: doprowadza do końca interesy spółki, upłynnia jej majątek jak również reguluje wszelkie zobowiązania. Dłużnicy w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia likwidacji mają prawo zgłaszania roszczeń w zakresie swoich wierzytelności. Po dokonaniu wszelkich wewnętrznych czynności likwidacyjnych, opisanych szczegółowo w http://jacekkosinski.pl/likwidacja-spolki-z-o-o-krok-po-kroku, następuje wykreślenie spółki z rejestru. Oszacowanie czasu i kosztów likwidacji jest niezwykle trudne, gdyż zależy to od specyfiki oraz poziomu rozwinięcia danej spółki jak również tempa prowadzenia czynności likwidacyjnych.  

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij