Wszystko o kontroli pracy zdalnej

Wszystko o kontroli pracy zdalnej

Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadziła nowe regulacje dotyczące wykonywania i kontroli pracy zdalnej. Zgodnie z ustawą z dn. 1 grudnia 2022 o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) od 7 kwietnia 2023 roku pracodawca ma prawo monitorowania pracy pracownika zdalnego w zdeklarowanym miejscu. O czym w związku ze zmianami muszą wiedzieć osoby pracujące w systemie home office?

Praca zdalna a Kodeks Pracy 2023

Do niedawna pracę zdalną regulował art. 3 Ustawy z dn. 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.). Przepis wprowadzony w związku z wystąpieniem pandemii mógł być stosowany tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia i do 3 miesięcy po jego odwołaniu. Mimo że regulacje były tymczasowe, system pracy zdalnej w wielu branżach się sprawdził. Pozwolił m.in. zredukować koszty prowadzenia działalności. W związku z pozytywnym odbiorem pracy na home office zaproponowano nowe przepisy. Obowiązują one od 7 kwietnia 2023 roku. M.in. wprowadzają one definicję pracy zdalnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami praca zdalna polega na wykonywaniu zajęcia całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy, na wniosek pracownika lub stale, za porozumieniem stron. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: https://pragmago.pl/porada/kontrola-pracy-zdalnej-co-mowia-nowe-przepisy/.

Zasady wykonywania pracy zdalnej 

Należy pamiętać, że pracownik pracujący zdalnie jest w pracy, a taki sposób wykonywania zleconych zadań podlega określonym zasadom. Powinny one być określone w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową lub regulaminie (jeśli w terminie do 30 dni nie dojdzie do zawarcia porozumienia z w/w organizacją lub jeśli u pracodawcy taka organizacja nie funkcjonuje). W sytuacji, gdy nie zostało zawarte porozumienie i nie został wydany regulamin, może obowiązywać porozumienie zawarte z pracownikiem.

Czy praca zdalna podlega kontroli? Co trzeba na ten temat wiedzieć?

Obowiązujące przepisy upoważniają pracodawcę do przeprowadzenia kontroli pracownika zdalnego w zdeklarowanym przez niego miejscu pracy. Kontrola każdorazowo jest zapowiedziana i opiera się na zasadach określonych w regulaminie bądź porozumieniu zawartym między pracodawcą i pracownikiem. Kontrola może polegać na:

– monitorowaniu przestrzegania procedur ochrony danych osobowych w miejscu wykonywania pracy,

– weryfikacji przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

– weryfikacji bieżącego wykonywania przez pracownika zdalnego zleconych zadań,

– monitorowaniu elektronicznej korespondencji pracownika zdalnego.

Warto wiedzieć, że kontroli mogą podlegać wszystkie lub wybrane aspekty, poza tym pracodawca ma prawo zweryfikować kwestie, które szczególnie go niepokoją. Kontroli podlegają także problemy zgłoszone przez współpracowników, np. dotyczące wątpliwości co do trzeźwości pracownika zdalnego.

Kontrola pracy zdalnej może mieć formę pośrednią, tj. za pomocą wideokonferencji, rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej lub bezpośrednią. Bezpośrednia kontrola pracy zdalnej powinna być przeprowadzona w porozumieniu z pracownikiem i w godzinach wykonywania przez niego obowiązków służbowych. Co więcej, pracodawca musi dołożyć wszelkich starań, aby była ona dla pracownika jak najmniej uciążliwa.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij