Jak zdobyć fundusze europejskie na projekty informatyczne w 2019

Jak zdobyć fundusze europejskie na projekty informatyczne w 2019?

 

W bieżącym roku jak i w poprzednich latach w okresie programowani 2014 – 2020, dostępne są środki z funduszy europejskich przeznaczone na dofinansowanie branży IT w tym szeroko rozumiane projekty informatyczne.

 

Wdrażanie innowacyjnych projektów informatycznych przekłada się na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność na rynku.

Wprowadzanie nowych produktów lub ich ulepszanie jest możliwe także dla małych i średnich przedsiębiorstw, co powinno być zachętą do wdrażaniu nowych i nowatorskich rozwiązań.

 

Przedsiębiorstwa mogą brać udział w konkursach z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który także przewidziany jest na lata 2014 – 2020 r. i nie podlega regionalizacji.

POIR skierowany jest do bardzo zróżnicowanego beneficjenta, począwszy od dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, specjalnych stref ekonomicznych, jednostek naukowych jak i ich pracowników, a także jednostek administracyjnych czy też instytucji z otoczenia biznesu.

Głównym celem programu jest koncentrowanie się na przedsięwzięciach wspierających budowę gospodarki opartej na wiedzy i rozwoju, inteligentnym rozwoju kraju oraz wsparciu konkurencyjnej nauki oraz wspieranie podmiotów gospodarczych w sektorze innowacji i działań badawczych, podnoszenie ich jakości, zwiększanie konkurencyjności na rynku międzynarodowym badań naukowych i prac rozwojowych.

 

W sektorze prac badawczo – rozwojowym (dla regionów słabiej rozwiniętych), wyróżnia się program GamieINN, przewidziany w perspektywie do 2023 roku, a jego głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności w sektorze gier video na rynku globalnym. Dofinansowanie odbywać się będzie w ramach jednak dość określonego zakresu tematycznego.

 

Kolejnym niezwykle istotnym konkursem dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych wyróżnić możemy , konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które otrzymały certyfikat Seal of Exellence w konkursach SME Instrument. Będą to badania i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – tzw. „szybka ścieżka”.

Celem programu w dalszym ciągu będzie podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw, po przez wykorzystanie w pełni rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Niejako z definicji wynika, że będzie to działanie obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększania zasobów wiedzy oraz wykorzystania tychże zasobów do tworzenia nowych zastosowań.

Szybka ścieżka” skierowana jest do przedsiębiorców mikro-, mało i średnich przedsiębiorstw ubiegających się o dofinansowanie nakierowane na prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami służącymi do rozwojowi prowadzonej już działalności jak również projektów obejmujących realizację badań przemysłowych. Dofinansowanie wzmacniać ma także ich pozycję konkurencyjności, jeśli przedmiotem projektu będą rozwiązania wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”

 

W tej samej perspektywie czasowej przewidywane jest uruchomienie w ramach tychże środków, również kolejnych konkursów skierowanych do dużych przedsiębiorstw i nowo powstałych typu start – up.

 

Należy wspomnieć, że miejsce realizacji projektu obejmuje całe terytorium Polski oprócz województwa mazowieckiego.

 

 

W związku z dynamicznym rozwojem sektora IT i niezwykłe zapotrzebowanie na innowacyjność, rozwój, badania i wszelakiego rodzaju projekty możemy być pewni, że jeszcze przez długi czas sektor ten będzie wyróżniony pod względem dofinansowania, ponieważ jest to najprostsza forma w spieraniu tak gospodarki jak i nauki w kraju i jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

 

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij