Jak wygląda realizacja ESG w Polskich bankach?

Jak wygląda realizacja ESG w Polskich bankach?

Banki jako instytucje zaufania publicznego coraz częściej biorą pod uwagę czynniki ESG w swojej strategii. Wynika to również z tego, że regulacje odnoszące się do ESG stają się coraz bardziej powszechne. Co więcej, inwestorzy zaczynają doceniać fakt, że ich inwestycje mają duży wpływ na środowisko i zrównoważony rozwój. Doprowadziło to do tego, że firmy, korporacje i instytucje są oceniane przez inwestorów i społeczeństwo pod kątem wdrażania strategii ESG. Jak wygląda realizacja ESG w Polskich bankach? Jak ESG wpisuje się w ich działalność?

Czym jest ESG?

ESG to skrót od Environmental, Social, Governance. Są to trzy kluczowe obszary, które wpisują się w ramy zrównoważonego rozwoju i inwestorów. Te trzy elementy stanowią kryteria oceny, które pomagają określić, jak firma zarządza kwestiami środowiskowymi, społecznymi i związanymi z zarządzaniem:

 • Environmental (Środowiskowy) – dotyczy wpływu działalności firmy na środowisko naturalne i obejmuje kwestie związane z emisją gazów cieplarnianych, zużyciem zasobów naturalnych, zarządzaniem odpadami, ochroną bioróżnorodności i innymi aspektami środowiskowymi.
 • Social (Społeczny) – koncentruje się na społecznych aspektach działalności przedsiębiorstwa i obejmuje kwestie związane z relacjami pracowniczymi, bezpieczeństwem pracy, różnorodnością i inkluzją, zaopatrzeniem od dostawców, społecznym zaangażowaniem i wpływem na społeczność lokalną.
 • Governance (Zarządzanie) – dotyczy struktury i procesów zarządzania w firmie i obejmuje kwestie związane z etyką biznesu, transparentnością, odpowiedzialnością zarządzania, strukturą organów nadzorczych, kontrolą nad ryzykiem, a także korporacyjną odpowiedzialnością.

ESG jest coraz częściej używane w kontekście analizy inwestycji. Firmy, które skutecznie zarządzają kwestiami ESG, są często postrzegane jako bardziej zrównoważone i mogą przyciągać inwestorów, którzy zwracają uwagę nie tylko na potencjał zysków, ale także na społeczną i środowiskową odpowiedzialność biznesu.

ESG w polskich bankach według badania PwC

Jak wygląda realizacja ESG w polskich bankach? Tego możemy dowiedzieć się z badania „Zielone finanse po polsku” przygotowanego przez PwC. W badaniu tym wzięło udział 12 banków, których aktywa odpowiadają za około 66% całej sumy bilansowej polskiego sektora bankowego.

Wynika z niego, że:

 • 67% badanych planuje kontynuować w 2024 roku rozwój zielonej oferty produktowej,
 • 58% ankietowanych chce realizować przyjęte przez siebie strategie ESG,
 • aż 83% badanych banków planuje poszerzyć ofertę zrównoważonego finansowania,
 • dwie z 12 instytucji, które wzięły udział w badaniu, podniesie koszty finansowania tzw. brudnych inwestycji (czyli szkodliwych dla środowiska lub społeczeństwa).

Banki chcą skoncentrować się przede wszystkim na wdrożeniu regulacji i wytycznych nadzorczych oraz na rozwoju zielonej oferty produktowej:

 • 83% ankietowanych wskazało na rozwój oferty kredytowej na inwestycje, których celem jest ograniczenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych (realizujących taksonomiczne cele łagodzenia zmian klimatu lub adaptacji do zmian klimatu)
 • 58% badanych podkreśliła znaczenie kredytów z dopłatami z krajowych lub unijnych funduszy wsparcia transformacji środowiskowej.

W ten sposób banki chcą spełnić oczekiwania nadzorcy oraz swoich klientów. Nie bez znaczenia są również trendy rynkowe. Coraz więcej przedsiębiorstw przykłada uwagę do realizowania polityki ESG.

Podejście banków do tematu „brudnych” inwestycji

Większość ankietowanych banków (75%) planuje wprowadzić usługi, które będą wspierać transformację klientów. Warto też zauważyć, że dwie instytucje zadeklarowały podniesienie kosztów finansowania „brudnych działalności”, czyli tych, które nie realizują celów ESG . W poprzednim badaniu żaden bank nie rozważał takiego podejścia.

Część banków deklaruje w swojej strategii ESG odejście od finansowania paliw kopalnych oraz produkcji energii elektrycznej z tych paliw. Oznacza to, że firmy z sektora paliw kopalnych mogą mieć utrudniony dostęp do finansowania bieżącego, kredytów inwestycyjnych czy obrotowych. Również finansowanie pozyskiwane np. z emisji obligacji może być dużo droższe.

Stanowi to spore wyzwanie dla rządzących, ponieważ brak koordynacji działań sektora bankowego z krajowym planem na rzecz transformacji energetycznej może zagrozić w przyszłości bezpieczeństwu energetycznemu kraju.

ESG – koszty ryzyka uwzględniane w kredytach

Większość badanych banków uwzględnia ryzyka ESG w procesach kredytowych. Dotyczy to przede wszystkim klientów strategicznych i korporacyjnych, ale też małych i średnich firm. Do obszarów ryzyka zaliczamy przede wszystkim:

 • ryzyka klimatyczne fizyczne i transformacji (np. zmiana technologii, przepisów i norm),
 • ryzyka społeczne (prawa człowieka i pracownicze).

Instytucje, które wzięły udział w badaniu, wskazały również na rozwiązania systemowe, które mogą pomóc w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Są to:

 • aż 92% podkreśliło znaczenie opracowania jednolitych zasad interpretacji wymogów regulacyjnych w zakresie ESG w sektorze bankowym,
 • 75% zasugerowało stworzenie sektorowej bazy danych na temat ryzyka ESG swoich klientów.

Podsumowanie – ESG w polskich bankach

Z badania wynika, że polskie banki podchodzą bardzo poważnie do wdrażania strategii związanych z ESG zarówno u siebie, jak i u klientów korzystających z finansowania.  Podsumujmy, jakie działania mogą podejmować banki w tym obszarze:

 • Środowiskowe – np. finansowanie projektów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Społeczne – np. wspieranie etyki biznesu, inkluzywności (u siebie i u partnerów biznesowych).
 • Zarządcze – np. jakość zarządzania wewnętrznego w bankach.

Więcej przeczytasz na Banki w Polsce.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij