Regulamin pracy

Regulamin pracy

Regulamin pracy chroni interesy obu stron w stosunku pracy. Co powinien zawierać? Kiedy pracodawca jest zobowiązany do jego stworzenia i jak wygląda ten proces? Na co zwrócić szczególną uwagę po nowelizacji Kodeksu pracy w 2023 roku?

Czym jest regulamin pracy i kiedy jest obowiązkowy?


Regulamin pracy określa zasady funkcjonowania w zakładzie pracy, w tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Pracodawca ma obowiązek utworzenia tego dokumentu, gdy zatrudnia 50 lub więcej pracowników, o ile w zakładzie pracy nie obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy. Powyższe zobowiązanie powstaje w wyniku zatrudnienia pięćdziesiątej osoby, bez względu na rodzaj umowy o pracę. W tym przypadku osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie są brane pod uwagę.

Jak utworzyć regulamin pracy?

Jeżeli w danym zakładzie pracy istnieje organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić regulamin pracy z przedstawicielami tej organizacji. Podczas przygotowywania dokumentu pracodawca zazwyczaj przekazuje go organizacjom związkowym, aby uzyskać ich opinie. Związek zapoznaje się z treścią i w razie wątpliwości lub uwag przekazuje je pracodawcy. W niektórych przedsiębiorstwach prace nad dokumentem mogą być prowadzone od początku we współpracy z organizacjami. Jak podkreśla adwokat Iwo Klisz z Kancelarii Klisz i Wspólnicy, proces ten ma na celu uwzględnienie perspektywy organizacji związkowych oraz zapewnienie dialogu pomiędzy pracodawcą a związkami w kwestiach regulacji pracowniczych.

Pracodawca ma prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie pracy w dowolnym momencie. Nowe przepisy zaczynają obowiązywać po dwóch tygodniach od poinformowania pracowników. Komunikat o zmianach może być przekazany poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, pozostawienie tekstu regulaminu w miejscu ogólnodostępnym dla pracowników, przesłanie drogą elektroniczną lub wręczenie fizycznego tekstu pracownikom. Dzięki temu każdy pracownik ma szansę na dokładne zapoznanie się z nowymi przepisami. Wszelkie modyfikacje regulaminu pracy powinny być przedyskutowane z zakładową organizacją związkową, o ile taka istnieje.

Co powinien zawierać regulamin pracy?

Regulamin pracy powinien zawierać ustalenia dotyczące praw i obowiązków pracodawcy i pracowników w zakresie:

 • Organizacji pracy (w tym określenie godzin przebywania na terenie zakładu pracy, rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz czasu przeznaczonego na przerwy).
 • Warunków przebywania na terenie zakładu pracy.
 • Systemu potwierdzania przez pracowników obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
 • Pracy w porze nocnej lub w godzinach nadliczbowych.
 • Rodzaju pracy oraz stanowisk przeznaczonych dla pracowników młodocianych.
 • Prac zabronionych dla młodocianych i kobiet w ciąży.
 • Wynagrodzenia (termin, miejsce, czas oraz częstotliwość wypłat, ewentualnie informacja na temat premii i dodatków).
 • Urlopów (regulacje dotyczące urlopów płatnych i bezpłatnych, procedury zgłaszania urlopów oraz okresy wypowiedzenia).
 • Dyscypliny pracy (informacje o karach porządkowych – upomnienia, nagany oraz kary pieniężne, procedury rozwiązywania sporów oraz zasady postępowania przy zwolnieniach).
 • Obowiązków dotyczących BHP.
 • Wyposażenia pracowników w narzędzia, materiały, odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej).

Jak zauważa adwokat Iwo Klisz z Kancelarii Klisz i Wspólnicy, regulamin może także zawierać inne istotne informacje związane z konkretną branżą lub firmą, takie jak zasady korzystania z narzędzi i sprzętu, regulacje dotyczące pracy zdalnej, monitoringu, kontroli trzeźwości w miejscu pracy (wraz z karami za jej nieprzestrzeganie), a także politykę dotyczącą ochrony danych osobowych. W sytuacji, gdy pracodawca dąży do poprawy warunków pracowników, na przykład oferując korzystniejsze warunki pracy, jest uprawniony do włączenia takich postanowień do regulaminu pracy.

Po nowelizacji Kodeksu Pracy w 2023 roku pracodawcy powinni zaktualizować regulamin pracy o takie kwestie jak: równe traktowanie przy zatrudnieniu, polityka szkoleniowa pracowników czy udzielanie urlopów rodzicielskich. Głównym celem wprowadzonych zmian jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz uregulowanie warunków pracy zgodnie z aktualnymi standardami.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij